TENZOMETER SITA SCIENCE LINE T100 - komplexné meranie povrchového napätia

 • Bublinkový tenzometer SITA t100 je určený najmä pre vedecké účely pričim je využiteľný aj ako mobilný laboratórny tenzometer nachádzajúci svoje uplatnenie najmä v oblasti kontroly kvality.  Vďaka využitiu patentovanej bublinkovej metódy  meria tenzometer povrchové napätie kvapalín v rámci veľkej životnosti bublín od 15 ms do 100 000 ms.
Na objednávku
Výrobca: SITA
Katalógové číslo: 1105

Na vyžiadanie

Kontaktujte nás

TENZOMETER SITA SCIENCE LINE T100 - KOMPLEXNÉ MERANIE POVRCHOVÉHO NAPÄTIA

 

 

 • Vysokovýkonný univerzálny laboratórny tenzometer
 • Meranie, riadenie a monitorovanie povrchového napätia
 • Optimalizované pre výskum a vývoj a kontrolu kvality
 • Kombinuje spoľahlivé funkcie zariadenia SITA DynoTester + a SITA pro line t15 v univerzálnom laboratórnom tenzometri s prvotriednym charakterom.

 

POPIS BUBLINKOVÉ TENZOMETRA T100 SITA

Určený na meranie dynamického povrchového napätia, analýza povrchovo aktívnych látok

Zariadenie automaticky a presne riadi zvolenú životnosť bubliny bez driftu a komplikovaných úprav. Výsledky merania sa zobrazujú numericky a graficky na veľkom farebnom displeji.

V kombinácii s novým softvérom SITA-LabSolution je možné pohodlne ovládať rôzne laboratórne zariadenia, a preto sú laboratórne procesy optimálne automatizované.

PRINCÍP MERANIA POVRCHOVÉHO NAPäTIA

Meranie dynamického povrchového napätia bublinkovou metódou umožňuje vysokú presnosť a flexibilitu bez zložitého nastavenia hĺbky ponoru. Meranie je uskutočnené čerpaním vzduchu kapilárou do kvapaliny, ktorá sa má analyzovať. Tlak v bubline sa neustále pohybuje s polomerom bubliny. Povrchové napätie sa vypočíta z odchýlky medzi maximálnym a minimálnym tlakom. Kalibrácia sa vykonáva automaticky vo vodnom roztoku.

 

3 Rôzne mody bulinového tenzometra T100 SITA

Auto-Mode

Meria dynamické povrchové napätie v celom rozsahu životnosti bublín

• Hodnotenie účinkov povrchovo aktívnej látky

• Analýza kinetiky povrchovo aktívnych látok

• Charakterizácia zmáčavosti povrchovo aktívnych látok

 

Online-Mode

Nepretržité meranie povrchového napäatia bez straty životnosti bubliny:

• Automatické meranie teplotných závislostí

• Analýza správania látok v čase

• Hodnotenie stability vzorky

 

Single-Mode

Jednotlivé merania pri určitej životnosti bubliny:

• Požiadavky na kontrolu a testovanie

• Koncentračné merania

 

POVRCHOVÉ NAPäTIE

 

Merací rozsah

(10...100) mN/m (dyn/cm)

Odchýlka

max. 1% of celý rozsah

Rozlíšenie

0.1 mN/m

Reprodukovateľnosť

0.5 mN/m

 

 

ŽIVOTNOSŤ BUBLINKY

 

Nastaviteľný rozsah

(15...100,000) ms,

Odchýlka

max. 1 ms

Rozlíšenie

1 ms

Kontrola odchýlky

nastaviteľný

 

 

TEPLOTA KVAPALINY

 

Merací rozsah

-20...125 °C

Odchýlka

max. 0.5% v celom rozsahu

Rozlíšenie

0.1 °C

Reprodukovateľnosť

0.3 K

 

 

VŠEOBECNÉ DATA

 

Napájanie

5 V/500 mA (USB), integrovaná batéria

Teplota (merania/skladovania)

(-20...50) °C / (10...40) °C

Meranie plynu

Okolitý vzduch, inertný plyn, (0...300) mbar

Display

Farebný LCD, podsvietený

Skladovanie

4 GByte, 64 metód

Rozmery (vxsxd)

Zariadenie: 200x140x60 mm3, Senzor: 200x35x90 mm3

Hmotnosť

1,870 g (zariadenie + senzor)

Zariadenie SITA t100 je vysokovýkonný tlakový tenzometer, ktorý sa dá použiť na nasledovné aplikácie:

• Analýza kinetiky povrchovo aktívnych látok vo výskume a vývoji

• Kontrola kvality prostredníctvom porovnania referenčných a limitných hodnôt

• Automatizácia meracích a analytických úloh.

 

Vzhľadom na široký rozsah životnosti bublín môžu byť v širokom rozsahu koncentrácií merané kvapaliny obsahujúce povrchovo aktívne látky, ako aj iné kvapaliny. Nasledujúce aplikácie sú príkladmi pre štandardné aplikácie, kde sa merajú, porovnávajú a dokumentujú hodnoty merania povrchového napätia:

 

• Optimalizácia premývacích a oplachovacích procesov pri čistení produktov a textilu

• Stanovenie koncentrácie zmáčadla v galvanickom priemysle

• Monitorovanie koncentrácie izopropylalkoholu v ofsetovej tlači

• Kontrola kvality pri výrobe atramentu

PRE ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ ALOQUENCE KTORÁ VÁM PORADÍ ČI JE ZARIADENIE VHODNÉ PRE VAŠU APLIKÁCIU PO PRÍPADE PRIAMO V LABORATÓRIU ZISTIA VHODNOSŤ ZARIADENIA NA VAMI DODANÝCH VZORKÁCH.

Laboratórna automatizácia s novým softvérom Windows SITA-LabSolution

 • Automatizácia laboratórnych meraní so širokým spektrom príslušenstva na analýzu aktívnych zložiek
 • Užívateľom definované sekvencie pre opakované meranie a riadenie úlohy
 • Intuitívne ovládanie zabezpečuje efektívnu prípravu experimentov a hodnotenie výsledkov merania
 • Jednoduchý prístup k všetkým funkciám tenzometra
 • Funkcia pre vytváranie protokolov a správ o meraní

 

Ovládanie širokej škály príslušenstva

 • Byreta (dávkovacia jednotka kvapalín)
 • vzorkovník
 • termostat
 • Magnetické miešadlo, (zahrievajúce) miešadlo

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.