LABORATÓRNA A TECHNICKÁ CHÉMIA

Spoločnosť ALOQUENCE s.r.o. je popredným dodávateľom laboratórnej a technickéj chémie. V našej ponuke môžete nájsť široký sortimet hydroxidov, kyselín, organických rozpúšťadieľ, anorganických látok, indikátorov ako aj množstvo iných produktov radiacich sa do tejto skupiny. Vzhľadom na široký sortiment produktov, nižšie uvádzame zoznam najpredávanejšej chémie. V prípade záujmu o ceny alebo iné produkty nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktého formuláru alebo emailom s uvedením množstva a katalógového čisla produktu. KBU dokumenáciu posielame vždy emailom / na vyžiadanie aj vo vytlačenom formáte. V prípade vaších otázok nás kľudne možete kontaktovať na telefónnom  čisle +421 910 296 233 alebo emailom na info@aloquence.com

ZOZNAM CHÉMIA (CENY A NEUVEDENÉ PRODUKTY JE NUTNÉ DOPYTOVAŤ EMAILOM)

KATALÓGOVÉ ČISLOPOLOŽKA DOSTUPNÉ BALENIE 
 A 
L-02072Acetaldehyd p.a.l
L-01410Acetón, čl
L-02395Acetón, p.a.l
L-00796Acetón SOLVANAL HPLC2,5l
L-02691Acetón SOLVANAL GC 2,5l
L-01096Acetón SOLVANAL Pestapur2,5l
L-01879Acetón SOLVANAL LC-MS2,5l
L-01565Acetonitril, p.a.l
L-00377Acetonitril HPLC Supragradient Grade 2,5l
L-01719Acetonitril SOLVANAL GC2,5l
L-01280Acetonitril SOLVANAL HPLC2,5l
L-00242Acetonitril SOLVANAL LC-MS2,5l
L-01193Acetonitril SOLVANAL PESTAPUR2,5l
L-00090Aktívne uhlie gran.500g
L-00478Aktívne uhlie práš.250g
L-00704ß-Alanín, č.10g
L-02026Alkal. mod. 6B (C.I.42765), ind.10g
L-00534Aluminon, (C.I.43810), ind.10g
L-029364-Aminoantipyrín, č.25g
L-020104-Aminoantipyrín, p.a.25g
L-00238Amoniak, p.a.l
L-00491Amoniak ANALPURE® 20-22%l
L-01794izo-Amylalkohol p.a. (3-Metylbutan-1-oll)l
L-00327n-Amylalkohol p.a. (1-pentanol.)l
L-00239Anhydrid kys. ftalovej, 99%kg
L-02576Anhydrid kys. octovej  p.a.l
L-02115Anilín, p.a.l
L-00512Anilínová mod.p.a. Na+ (C.I.42755)10g
L-01645Azid sodný p.a.100g
L-03546Allyltiomočovina 98%25g
L-01795Antracén 99%25g
  
 B 
L-00741Benzaldehyd 99+%kg
L-00243Benzén, p.a.l
L-01692Benzín čistiaci9l
L-00385Benzín lekárenskýl
L-00873Benzín technickýl
L-00094Benzoan sodný, p.a.kg
L-00095Benzylalkohol, p.a.l
L-01395Benzylchlorid 99% stab.500g
L-02712Bromičnan draselný, p.a.100g
L-02380Bromid draselný, p.a.500g
L-01707Bromid sodný, p.a.250g
L-03105Bróm 99+%100ml
L-01924Brómfenolová modrá ind.10g
L-01357Brómkrezolová purpurová ind.10g
L-03277Brómkrezolová zelená ind.5g
L-01370Brómtymolová modrá ind.10g
L-01525n-Butylacetát, p.a.l
L-002231-butanol, p.a. (n-Butylalkohol)l
L-029762-butanol, p.a. (sec.Butylalkohol)l
L-02568butanol terc. p.a.l
  
  
 C 
L-00481Celulóza mikrokryštalickákg
L-00797Citrónan draselný H2O, p.a.500g
L-00112Citrónan trisodný.2H2O, p.a.kg
L-03353Citrónan železito-amónny zelený, pre foto, 14.5-16%500g
L-01673Cyklohexán, č.l
L-00115Cyklohexán, p.a.l
L-01475Cyklohexán SOLVANAL HPLC2,5l
L-00567Cyklohexán SOLVANAL Pestapur2,5l
L-02579Cyklohexanol, 99%500ml
L-03667Cyklohexanón, p.a.l
L-01682L-Cysteín monohydrát hydrochlorid 99%25g
  
 D 
L-02147Dewardova zliatina  250g
L-00260Dibutylamín, 98+%500ml
L-01754Dietylamín 99+%500ml
L-00276Dietanolamín 99%250g
L-02700N,N-Dietylditiokarbaminan sodný, p.a.(kupral)25g
L-02217Dietylénglykol, 99%500g
L-00119Dietyléter, ČL 97l
L-00264Dietyléter, p.a.l
L-00265Difenylamín, p.a.100g
L-015041,5-Difenylkarbazid, p.a25g
L-032041,5-Difenylkarbazón, p.a.10g
L-00021Dihydrogénfosforečnan amónny, p.a.kg
L-00022Dihydrogénfosforečnan dras,p.a.kg
L-00023Dihydrogénfosforečnan sodný.2H2O, p.a.kg
L-00759Dichlórizokyanuratan sod.97%25g
L-00888Dichlórizokyanuratan sodný dihydrát, 98%100g
L-002611,2-Dichlóretán 99+%2,5l
L-00546Dichlórmetán, č. 99%l
L-00118Dichlórmetán, p.a.l
L-01314Dichlórmetán SOLVANAL HPLC2,5l
L-03299Dichlórmetán SOLVANAL GC2,5l
L-013514-Dimetylaminobenzaldehyd(Ehrlichovo činidlo)50g
L-01503N,N-Dimetylformamid 99%2,5l
L-00768Dimetylsulfoxid č.l
L-022541,4-Dioxán, p.a.l
L-000872,2'-Dipyridyl, p.a.10g
L-02127Ditizón p.a.10g
L-04039Dodecylsíran sodný (laurylsíran sodný) kg
L-00121Dusičnan amónny, p.a.kg
L-03676Dusičnan bárnatý, p.a.500g
L-01542Dusičnan bizmutitý.5H2O, 98%100g
L-00123Dusičnan draselný, č.kg
L-00122Dusičnan draselný, p.a.kg
L-00128Dusičnan hlinitý.9H2O, p.a.500g
L-00883Dusič. kademnatý.4H2O, p.a.100g
L-00646Dusič. kobaltnatý.6H2O, p.a.100g
L-01142 Dusič. meďnatý.3H2O, p.a.250g
L-00268Dusičnan nikelnatý 98%100g
L-02823Dusičnan olovnatý p.a.kg
L-01538Dusičnan ortuťnatý.0,5H2O, p.a.100g
L-02852Dusičnan sodný, p.a.kg
L-03703Dusičnan strieborný, p.a.100g
L-00874Dusičnan stroncnatý, p.a.250g
L-01509Dusičnan vápenatý.4H2O, p.a. kg
L-00271Dusičnan zinočnatý.6H2O, p.a.500g
L-03349Dusič. železitý.9H2O, p.a.500g
L-02502Dusitan draselný p.a.100g
L-00120Dusitan sodný, p.a.kg
L-01030Dvojchróman amónny, p.a.500g
L-00273Dvojchróman draselný, č.kg
L-03504Dvojchróman draselný, p.a.kg
L-01727Dvojchróman sodný.2H2O, 99%kg
  
  
L-00027Eriochrómová čerň T (C.I.14645)50g
L-01328EriochromcyaninC.I.43810 25g
L-00682Eškova zmes250g
L-00417Etylalkohol 96% denaturovaný p.a. (vrát.spot.dane)l
L-00274Etylalkohol 96% jemný p.a. (vrát.spotrebnej dane)l
L-00439Etylalkoho SOLVANAL UVl
L-00793Etylalkohol SOLVANAL absolútny 99,8%l
L-01330Etylalkohol SOLVANAL HPLCl
L-03616Etylalkohol SOLVANAL Molecular Gradel
L-00553Etylénglykol, p.a.l
L-00142Etylester kys.octovej, č. (etylacetát)l
L-00028Etylester kys.octovej, p.a. (etylac.)l
L-03285Etylester kyseliny octovej SOLVANAL Pestapur2,5L
L-01385Etylester kyseliny octove SOLVANAL HPLC2,5L
L-02130Etylmetylketón, č. (butanón)l
L-00332Etylmetylketón, p.a. (butanón)l
L-02051EDTA didraselná soľ100g
  
 F 
L-01223Fehlingov roztok I.l
L-00771Fehlingov roztok II.l
L-02451o-Fenantrolín hydrochlorid monohydrát,p.a.25g
L-00677o-Fenantrolín monohydrát, p.a.10g
L-00826Fenol, p.a.750g
L-00029Fenolftaleín ind., p.a.100g
L-01517Fenolftaleín ind., 0,5% v EtOH100ml
L-02090Fenolftaleín ind., 1% v EtOH100ml
L-00898Fenolftaleín ind., 2% v EtOH100ml
L-01381Fenolftaleín ind., 5% v EtOH100ml
L-00447Fenolová červená ind.10g
L-00554Ferrikyanid draselný, č. (Fe3+)500g
L-02283Ferrikyanid draselný, p.a. (Fe3+)500g
L-01224Ferroin 1/40250ml
L-03238Ferrokyanid dras3H2O,č.Fe2+500g
L-01494Ferrokyanid dras.3H2O, p.a. (Fe2+)kg
L-00479Fischerovo činidlo Al
L-00480Fischerovo činidlo Bl
L-03809Fluorescein sodná soľ (uranín), p.a. (C.I.45350)100g
L-00031Fluorid amónny, p.a.500g
L-02357Fluorid draselný, p.a.kg
L-03049Fluorid sodný, p.a.500g
L-01066Folin-Ciocalteau fenol.činidlol
L-00711Formaldehyd, p.a.l
L-02544Formaldehyd, 4% pufr. pH 7+-0,1,pre histológiul
L-00158Formamid,99,5+%.(amid kys.mravčej)l
L-02742Fosforečnan trisodný.12H2O, p.a.kg
L-00394Fosforňan sodný H2O p.a.kg
L-03788D-fruktóza, p.a.kg
L-01034Fuchsín báz., p.a.(C.I.42510)50g
L-00283Fuchsín kyslý, p.a. (C.I.42685)25g
  
 G 
L-01263Gáfor č.250g
L-00988Gluk. bezv., Čsl.4  kg
L-03329D-Glukóza H2O, p.a.kg
L-00140Glycerín, p.a.kg
L-01431Glycín p.a. (bezvodý)500g
                      
 H 
L-02088n-Heptán, č.l
L-00224n-Heptán, p.a.l
L-01729n-Heptán 99% SOLVANAL HPLC2,5l
L-03442n-Heptán 99% SOLVANAL UV2,5l
L-00943Hexachloroplatičitan draselný p.a.1g,5g
L-01200Hexametafosforečnan sodný, č.kg
L-02867Hexametyléntetraamín, p.a.500g
L-03309Hexanitrokobaltitan sodný, p.a.50g
L-01859n-Hexán č.l
L-03184n-Hexán p.a.l
L-03185n-Hexán, SOLVANAL HPLC2,5l
L-03186n-Hexán, SOLVANAL LC-MS2,5l
L-01502n-Hexán, SOLVANAL Pestapur2,5l
L-00984n-Hexán, SOLVANAL UV2,5l
L-03188Hexsol (zmes hexánov)l
L-03189L-Histidín  98%25g
L-03190Hliník práškový, 99%100g
L-03191Horčík 99,8% (podľa Grig.)250g
L-03192Horčíková páska 99%25g
L-03194Hydrogénfosforečnan diam. p.a.500g
L-03195Hydrogénfosf didras bezv., p.a.500g
L-03196Hydrogénfosf. dis.12H2O, p.a.kg
L-03197Hydrogénfosf. dis.2H2O, p.a.kg
L-01390Hydrogénfosf. dis.7H2O, p.a.500g
L-03199Hydrogénftalan draselný, p.a.500g
L-03200Hydrogénsíran draselný, p.a.kg
L-03201Hydrogénsíran sodný monohydrát, p.a.kg
L-03762Hydrogénsiričitan sodný, p.a.500g
L-00672Hydrogénuhličitan amónny, p.a.kg
L-03747Hydrogénuhličitan draselný, p.a.500g
L-03205Hydrogénuhličitan sodný, p.a.kg
L-03206Hydrochinón pre foto500g
L-03207Hydroxid bárnatý 8H2O,, p.a.500g
L-03208Hydroxid draselný, č.kg
L-03209Hydroxid draselný, p.a.kg
L-00564Hydroxid hlinitý, č.500g
L-03211Hydroxid lítny.H2O, p.a.250g
L-03212Hydroxid sodný, č.kg
L-01190Hydroxid sodný, p.a.kg
L-00153Hydroxid vápenatý, p.a.500g
L-032158-Hydroxychinolín,99%(oxín)100g
L-03500Hydroxylamín hydrochlorid, p.a.kg
  
 CH 
L-00013Chelaton I, p.a.10g
L-03232Chelaton II (Kys. etyléndiamíntetraoctová ,EDTA) p.a.500g
L-01999Chelaton III.2H2O (EDTA  disodná soľ), p.a.kg
L-00663Chelatonát horečnato-didras,č.10g
L-01970Chelatonát horečnato-disodný hydrát,p.a. 10g
L-01405Chelatonát tetrasodný. hydr. 98%250g
L-00137Chelatonát tetrasodný. dihydr. 98%250g
L-00745Chinolín 98%50g
L-03193Chloramín T 3H2O, p.a.kg
L-02118Chloral hydrát 98,5%kg
L-00014Chlórbenzén  č.l
L-01618Chlorečnan sodný, 99%100g
L-02652Chlorečnan draselný, 99+%250g
L-01554Chlorid amónny, p.a.kg
L-01445Chlorid antimonitý 99+%100g
L-03001Chlorid bárnatý.2H2O,p.a.kg
L-03421Chlorid ceritý 7H2O 99%50g
L-03026Chlorid cézny, p.a. 100g
L-02261Chlorid cínatý.2H2O,p.a.    500g
L-00449Chlorid draselný, p.a.kg
L-00007Chlorid draselný, 3mol/l uchovávací roztok250ml
L-03751Chlorid hlinitý.6H2O, č.500g
L-00102Chlorid horečnatý.6H2O, p.a.kg
L-02894Chlorid chromitý. 6H2O, p.a.100g
L-03516Chlorid kobaltnatý.6H2O, p.a.100g
L-00570Chlorid lítny.H2O, p.a.500g
L-01141Chlorid lítny.bezv. p.a.100g
L-03509Chlorid mangánatý.4H2O, p.a.kg
L-00249Chlorid meďnatý.2H2O, p.a.100g
L-00019Chlorid meďný, 97% 100g
L-00105Chlorid nikelnatý.6H2O, č.500g
L-01075Chlorid nikelnatý.6H2O, p.a.250g
L-03475Chlorid ortuťnatý, p.a.100g
L-01876Chlorid sodný, p.a.kg
L-00468Chlorid strieborný 95%25g
L-01904Chlorid strontnatý.6H2O, 99+%250g
L-00107Chlorid vápenatý granulovaný bezv., p.a.kg
L-00925Chlorid vápenatý práškový bezv., p.a.500g
L-02142Chlorid vápenatý.2H2O, p.a.kg
L-01690Chlorid vápenatý.6H2O, p.a.kg
L-00108Chlorid zinočnatý bezv., č.kg
L-01687Chlorid zinočnatý bezv., p.a.kg
L-00463Chlorid železitý bezv., č.kg
L-02562Chlorid železitý.6H2O, p.a.kg
L-01996Chloritan sodný tech 80%500g
L-01247Chloristan sodný H2O p.a.kg
L-01331Chlorňan sodný 14%, p.a.l
L-00851Chloroform, č.   l
L-00256Chloroform, p.a.l
L-01806Chloroform SOLVANAL HPLC2,5l
L-02887Chloroform SOLVANAL Pestapur2,5l
L-00800Chróman draselný, p.a.500g
  
 I 
L-02629Indigokarmín, p.a. (C.I.73015)25g
L-03603Imidazol, 99%100g
  
 J 
L-00829Jód resubl, p.a.500g
L-00781Jodičnan draselný, p.a.250g
L-00895Jodičnan sodný, p.a.100g
L-02140Jodid draselný, p.a.kg
L-01917Jodid ortuťnatý červený, p.a.100g
L-02911Jodid sodný, p.a.100g
L-00040Jodistan draselný, p.a.250g
L-00053Jodistan sodný, p.a.100g
  
 K 
L-01799Kanadský balzam 25g
L-01309Kongočerveň, p.a. (C.I.22120)10g
L-02025Kryštálová violeť ind., p.a.(C.I.42555)25g
L-01926Kupral, ind.(dietylditiokarbaman draselný)25g
L-03167 Kyselina O-acetylsalicylová, 99%100g
L-00044Kyselina adipová 99%kg
L-03396Kyselina amidosulfónová, p.a.kg
L-00305Kyselina askorbová, Čsl.4kg
L-02269Kyselina-L(+)-asparágová, 98 +%250g
L-02858Kyselina barbiturová, p.a.100g
L-01337Kyselina benzoová, p.a.500g
L-00306Kyselina boritá, č.kg
L-00161Kyselina boritá, p.a.kg
L-00278Kyselina brómovodíková 47-49% p.a.250ml
L-01897Kyselina citrónová bezv p.a.kg
L-00311Kyselina citrónová.H2O, č.kg
L-00163Kyselina citrónová.H2O, p.a.kg
L-00314Kyselina dusičná 65%, p.a.l
L-00313Kyselina dusičná ANALPURE® 67-69%l
L-03098Kyselina etyléndiamín tetraoctová tetrasodná soľ, dihydrát, 98%250g
L-02329Kyselina etyléndiamín tetraoctová tetrasodná soľ, hydrát, 98%250g
L-00315Kyselina fluórovodíková 38-40%, p.a.l
L-03230Kyselina fluorovodíková ANALPURE® 47-51%l
L-00748Kyselina fosforečná 84-86%, p.a.l
L-01637Kyselina fosforečná 75%, č.l
L-00936Kyselina meta-fosforečná, p.a.100g
L-00465Kyselina ftalová, 99%250g
L-03101Kyselina-L(+)-glutámová, 99%250g
L-00307Kyselina chloristá 70%, p.a.l
L-00309Kyselina chlorovodíková 35%, p.a.l
L-02433Kyselina chlorovodíková bez As 35-38% p.a.l
L-01846Kyselina chlorovodíková 37% dymivá, extra čistál
L-02974Kyselina chlorovodíková, p.a.+l
L-00162Kyselina chlorovodíková, ANALPURE® 34-37%l
L-01788Kyselina chromotropová disodná soľ.2H2O, 98%25g
L-01584Kyselina chrómsírovál
L-00740Kyselina jantárová, p.a.250g
L-02447Kyselina jodistá 99%, p.a.50g
L-03319Kyselina kalkonkarboxylová ind. (HSN indikátor)10g
L-02057Kyselina D,L-maleínová 98+%                   250g
L-00164Kyselina mliečna 80%, potr.l
L-00319Kyselina mravčia 85%, č.l
L-01171Kyselina mravčia 98%, p.a.l
L-00713Kyselina octová 98%, č.l
L-00320Kyselina octová 99%, p.a.l
L-02641Kyselina octová ľadová p.a.l
L-00435Kyselina octová pre bezv.titráciel
L-02551Kyselina octová ANALPURE® min 99%l
L-01199Kyselina olejová č.l
L-01663Kyselina palmitová 95%500g
L-03131Kyselina propionová 99+%100g
L-00240Kyselina salicylová, p.a.1 kg
L-01110Kyselina siričitá 5-6%, p.al
L-01746Kyselina sírová, chem.č..l
L-01367Kyselina sírová 96%, p.a.l
L-01310Kyselina sírová 96%, extra čistá (pre CHSK)l
V-00027Kyselina sírová podľa Gerbera 91%l
L-03364Kyselina sírová akumulátorovál
L-03797Kyselina sírová 62 % podľa Gulikal
L-03005Kyselina sírová, ANALPURE® 93-98%l
L-02803Kyselina sírová, p.a.+l
L-00737Kyselina sorbová 99%250g
L-03515Kyselina sulfanilová, 98%500g
L-03514Kyselina sulfosalicylová.2H2O, p.a.kg
L-02519Kyselina šťavelová.2H2O, p.a.kg
L-00267Kyselina tioglykolová 97+%100g
L-02490Kyselina trichlóroctová, p.a.500g
L-00323Kyselina vínna, p.a.kg
L-02755Kyselina p-toluénsulfónová H2O 98%250g
  
 L 
L-00325Laktóza.H2O, p.a.kg
L-00811Lieh na horenie denaturovaný MEKl
L-03345Lieh technický - modrýl
L-01738Lieh všeobecne denaturovanýl
L-01275Lugolov roztok 0,1mol/l (1% I2)l
  
 M 
L-02452D-(+)-Maltóza.H2O, 95%100g
L-01532Manganistan draselný, č.kg
L-00176Manganistan draselný, p.a.kg
L-03142D-Manit, p.akg
L-01299Meď drôtiky 50g
L-029842-Merkaptoetanol 98%250g
L-01658Metanol, p.a.l
L-03245Metanol,  HPLC Super Gradient2,5l
L-01365Metanol SOLVANAL HPLC2,5l
L-03245Metanol SOLVANAL Pestapur2,5l
L-02322Metanol SOLVANAL LC-MS2,5l
L-00685Metavanadičnan amónny, č.100g
L-02845Metavanadičnan amónny, p.a.100g
L-03612Metol p.a.500g
L-00131Metylénová červená sodná soľ ind. (C.I.13020)25g
L-02771Metylénová červená voľná kys.ind.(C.I.13020)25g
L-02066Metylénová modrá pre mikro (C.I.52015)25g
L-02130Metyletylketón čistýl
L-00332Metyletylketón p.a.l
L-00756Metylizobutylketón, p.a. (Izopropylacetón)l
L-00656Metyloranž  ind. Na soľ (C.I.13025)25g
L-00056Močovina, p.a.kg
L-03517Molybdénan amónny 4H2O, p.a.500g
L-01022Molybdénan sodný 2H2O, p.a. 500g
L-00321Morský piesok (prečistený)kg
L-01959Mravčan sodný 98%250g
L-00688Murexid ind.10g
  
 N 
L-00690Naftalén, p.a.kg
L-02705a-Naftol, č. (1-naftol)100g
L-01168b-Naftol, č. (2-naftol)250g
L-022911-Naftylamín č.  100g
L-03243N-(1-naftyl)etyléndiamín dihydrochlorid, 96%5g
L-00335Nesslerovo činidlol
L-021364-Nitroanilín, 98% (C.I.37035)250g
L-00083p-Nitrofenol, p.a.25g
L-02689Ninhydrín, 99%10g
L-00492Nitrometán 98+%100g
L-00059Nitroprusid sodný, p.a.25g
  
 O 
L-01585Octan amónny, p.a. kg
L-00154Octan draselný, p.a.kg
L-02221Octan horečnatý.4H2O, p.a.250g
L-01009Octan kademnatý 2H2O, p.a.100g
L-00840Octan meďnatý.H2O, 98+%250g
L-00182Octan olovnatý zás. p. Hornakg
L-03518Octan olovnatý.3H2O, p.a.500g
L-00061Octan sodný bzv, p.a.kg
L-00444Octan sodný.3H2O, p.a.kg
L-02962Octan vápenatý.xH2O 99%.100g
L-01512Octan zinočnatý.2H2O, p.a.kg
L-02222Olej cédrový pre mikro.100ml
L-02419izo-Oktán, p.a.l
L-01183izo-Oktán SOLVANAL UV2,5l
L-03326izo-Oktán SOLVANAL HPLC2,5l
L-02978izo-Oktán SOLVANAL Pestapur2,5l
L-028971-octanol p.a.500ml
L-01622Ortuť kovová 99,99, p.a. (pre polagrografiu)kg
L-01391Oxid antimonitý, 99%100g
L-00751Oxid fosforečný, p.a,500g
L-02648Oxid hlinitý, p.a.250g
L-01117Oxid hlinitý, gamakg
L-00187Oxid hlinitý p. Brock. (akt.II-III), zásaditý250g
L-02953Oxid hlinitý p. Brock. (akt.I), neutrálny250g
L-03027Oxid horečnatý ľahký p.a.500g
L-02176Oxid-chlorid zirkoničitý oktahydrát 98%100g
L-01204Oxid chrómový, č.kg
L-00245Oxid chrómový, p.a.100g
L-01672Oxid chromitý, 98+%500g
L-00669Oxid kremičitý, p.a.kg
L-01884Oxid manganičitý, č.500g
L-01033Oxid meďnatý,č. (prášok)100g
L-01934Oxid olovnatý  žltý, 99,9%500g
L-00691Oxid ortuťnatý červ.,  p.a100g
L-01493Oxid ortuťnatý žltý, p.a.100g
L-00693Oxid titaničitý, p.a.100g
L-00064Oxid vápenatý, p.a.500g
L-01643Oxid zinočnatý, p.a500g
  
 P 
L-00341Parafín tekutý, ČL.97l
L-02510Parafín tuhý 52-54°C (šupinkový)kg
L-00497Parafín tuhý 54-56°C (šupinkový)kg
L-01807Parafín tuhý 56-58°C (šupinkový)kg
L-00342Parafín tuhý 58-60°C (šupinkový)kg
L-00191Paraformaldehyd č.kg
L-01170Pentán p.a.l
L-02565Pepsín 1:10 000 extra č.100g
L-01413Perchlóretylén p.a.l
L-00750Peroxid sodíka, 95%50g
L-00922Peroxid vodíka, p.a. 35%kg
L-00985Peroxid vodíka, 50%kg
L-02295Peroxid vodíka, pre stopovú analýzul
L-02070Persíran amónny, p.a.kg
L-03610Persíran draselný, p.a.kg
L-00513Persíran sodný, p.a.kg
L-02483Pedox PAA/30kg
L-00348Petroléter, p.a. 40-65°Cl
L-01989Petroléter 40-60°C SOLVANAL HPLC2,5l
L-03025Petroléter, 40-60°C SOLVANAL Pestapur2,5l
L-00485Petroléter, p.a. 50-70°Cl
L-03339Petroléter, p.a. 60-80°Cl
L-02356Petroléter, p.a. 35-100°Cl
L-03979Polyetylénglykol  M.H. 200 250g
L-01246Polyetylénglykol  M.H. 400250g
L-01870Polyetylénglykol  M.H. 600250g
L-01103Polyetylénglykol M.H. 1000250g
L-03061Polyetylénglykol M.H. 6000250g
L-007721,2-propándiol 98+%500g
L-00437izo-Propylalkohol, č.l
L-00301izo-Propylalkohol, p.a.l
V-00009izo-Propylalkohol, 70%l
L-01436izo-Propylalkohol SOLVANAL HPLC2,5l
L-02421izo-Propylalkohol SOLVANAL LC-MS2,5l
L-02893n-Propylalkohol, p.a.(1-prop.)l
L-00192Pyridín,p.a. l
L-00373Pyrofosforečnan sodný 10 H20, 97+%250g
L-00193Pyrogalol, p.a.500g
L-03224Pyrokatechol 99%250g
L-00913Pyrokatecholová violeť5g
L-00354Pyrosiričitan draselný, p.a.kg
L-00490Pyrosiričitan sodný, č.kg
L-00194Pyrosiričitan sodný, p.a.kg
  
 R 
L-00899Resorcín, č.100g
L-00869Rodanid amónny, p.a.500g
L-01137Rodanid draselný, p.a.500g
V-00040Roztok dekalcifikačný pre histológiul
L-01336Roztok Ehrlich-Urobilinogen  l
L-01334Roztok Giemsa-Romanowskil
L-01241Roztok May-Grünwaldl
L-03137Roztok Kowaczl
L-03116Roztok Temesvary l
L-01335Roztok Turkovl
  
 S 
L-02242sacharinát sodný p.a.500g
L-00195Sacharóza, p.a.kg
L-00365Salicylan sodný, p.a.500g
L-01266Selén práškový 99,5%, 325mesh5g
L-02465Seleničitan sodný 5 H2O p.a. 
L-02183Silikagél 60A (zrn.0,040-0,063 mm) pre chrom.kg
L-03825Silikagél 60A (zrn.0,2-0,5 mm) pre chrom.kg
L-01681Silikagél s ind.vlhkosti (zrnitosť 3-5 mm) oranžkg
L-02970Silikónová vazelína500g
 Silikónové oleje  M50,100,200,350l
L-00067Síra prášková neolejovákg
L-04028Síra granulovaná 1-2mmkg
L-00198Síran amónny, p.a.kg
L-02039Síran bárnatý, p.a.kg
L-01414Síran draselný, p.a.kg
L-00201Síran hlinito-amónny 12H2O, p.a.250g
L-03028Síran hlinito-dras.12H2O, p.a.kg
L-00024Síran hlinitý.18H2O, p.a.kg
L-00443Síran horečnatý.7H2O, č.kg
L-03508Síran horečnatý.7H2O, p.a.kg
L-02104Síran horečnatý bzv p.a..práškovýkg
L-02489Síran horečnatý bzv. p.a. granulovanýkg
L-00367Síran hydrazínia, p.a.250g
L-00609Síran chromito-draselný.12H2O, p.a.500g
L-00699Síran kademnatý, p.a.250g
L-03609Síran kobaltnatý.7H2O, p.a.100g
L-00731Síran lítny.H2O,p.a.100g
L-03372Síran mangánatý.H2O, č.kg
L-00371Síran mangánatý.H2O, p.a.kg
L-00069Síran meďnatý.5H2O, č.kg
L-01528Síran meďnatý.5H2O, p.a.kg
L-01486Síran ortuťnatý, p.a.100g
L-02714Síran sodný.10H2O, p.a.kg
L-00378Síran sodný bezv., p.a.kg
L-03286Síran strieborný, p.a. 
L-01526Síran vápenatý, p.a.zráž.2H2Okg
L-03212Síran zinočnatý.7H2O, p.a.kg
L-01761Síran železito-amónny.12H2O, p.a.kg
L-02621Síran železitý.H2O č.500g
L-00209Síran železnato-amónny.6H2O, p.a.kg
L-00210Síran železnatý.7H2O, p.a.kg
L-00196Siričitan sodný bezv., p.a.kg
L-03915Sírouhlík, p.a.500ml
L-00673Sodík kovový50g
L-02028Sorban draselný 99%250g
L-02445D-Sorbitol p.a./pharmkg
L-01537Stearan sodný250g
L-01571Sulfanilamid 98%100g
L-02776Sulfid sodný hydrát, 60%  p.a.kg
L-02096Sulfid sodný.9H2O, 98+%250g
  
 Š 
L-00226Škrob, p.a.kg
L-01176Škrob, podľa Leulierakg
L-00227Šťavelan amónny.H2O p.a500g
L-02972Šťaveľan draselný, p.a.kg
L-03512Šťavelan sodný, p.a.500g
  
 T 
L-00754Tanín, p.a.250g
L-02973Tetraboritan sodný.10H2O, p.a.kg
L-01456Tetrahydrofurán, p.a.l
L-02106Thymol, 98%100g
L-01244Thymolftaleín  ind., 10g
L-00074Tiomočovina, p.a.kg
L-02645Tiosíran sodný.5H2O, p.a.kg
L-01037Tiosíran sodný.5H2O, č.kg
L-00217Tiosíran sodný.bzv, č.kg
L-03582Tiron 97%100g
L-02129o-Tolidín, p.a.10g
L-02234o-Tolidín dihydrochl., p.a.25g
L-00109Toluén, č.l
L-03234Toluén, p.a.l
L-02340Toluén Solvanal HPLC2,5l
L-02298Toluén, Solvanal Pestapur2,5l
L-02381Trietanolamín, č.l
L-02761Trietanolamín p.a.l
L-00075Trietanolamín hydrochlorid, p.a.250g
L-00219Tris-/hydroxymetyl/aminometán p.a.500g
L-00216Thymolová modrá, ind.10g
L-01547Tween 80500g
  
 U 
L-00735Uhličitan amónny, p.a.kg
L-01946Uhličitan bárnatý, p.a.100g
L-03029Uhličitan dras. bezv., p.a.kg
L-01632Uhličitan horečnatý zásaditý p.a.kg
L-00220Uhličitan lítny, p.a.50g
L-00386Uhličitan sodný bezv., p.a.500g
L-03611Uhličitan sodný.10H2O, p.a.kg
L-00389Uhličitan vápenatý zrážaný, p.a.kg
  
 V 
L-00917Vanilín, p.a.100g
L-03859Vínan antimonylo-draselný . 3H2O, p.a.100g
L-00393Vínan sodno-draselný.4H2O, p.a.kg
L-03985Voda pe HPLC2,5l
L-01220Voda SOLVANAL LC-MS2,5l
L-02494Voda ANALPURE® pre TOC, LC, HPLCl
L-03990Voda deionizovaná pre AASl
L-01551Vzducholl
  
 W 
L-00815Wolfrám granulovaný2,5kg
L-00867Wolframan sodný, p.a.100g
  
 X 
L-01437Xylén, č.l
L-02688Xylén, p.a.l
L-02524Xylénová oranž  ind.25g
  
 Z 
L-00470Zinok granulovaný, p.a.500g
L-01706Zinok prášk., p.a.500g
  
 Ž 
L-01699Želatína, p.a.kg
L-00416Železo práškové redukované100g
Produkt bol pridaný do zoznamu prianí

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.