CLEANOSPECTOR- sledovanie čistoty povrchu kovov

Prístroj Cleanospector predstavuje jedinečné zariadenie určené na sledovanie čistoty kovového povrchu priemyselných produktov ktoré musia spĺnať vysoké štandardy kontroli kvality. Princíp merania pomocou fluorescencie umožňuje spoľahlivú detekciu najmenších stôp kontaminácie, ako sú oleje, mastné alebo chladiace mazivá. 

Na objednávku
Výrobca: SITA
Katalógové číslo: SIT1301

Na vyžiadanie

Kontaktujte nás

CLEANOSPECTOR OD SPOLOČNOSTI SITA JE ZARIADENIE URČENÉ NA SLEDOVANIE ČISTOTY POVRCHOV PRODUKTOV V PRIEMYSLE  

Bezkontaktné meranie čistoty kovových povrchov

CleanoSpector je ľahko použiteľný ručný nedeštruktívny prístroj určený na kontrolu čistoty používaný na meranie organickej kontaminácie, ako je olej, mastnota a čistiaca tekutina na kovových povrchoch. Tento prístroj je široko používaný v automobilovom a leteckom priemysle a umožňuje používateľom hodnotiť čistotu priamo v čistiacom procese, na výrobnej linke, počas práce v teréne alebo v laboratóriu.

 

Prístroj bol špeciálne navrhnutý na sledovanie čistoty vyrobených kovových častí počas a po čistiacom procese, aby sa zabezpečilo, že povrchy sú pred ďalším výrobným procesom bez kontaminantov, napr. montáž, tesnenie, lepenie, natieranie, tlač, lakovanie, laserové zváranie atď. Výsledky skúšok sa merajú v stupni čistoty kovových častí v percentuálnom formáte alebo v RFU (relatívna fluorescenčná jednotka).

 

Princíp merania je jednoduchý - prístroj CleanoSpector zisťuje kontamináciu vďaka fluorescencii, ktorá je excitovaná diódou emitujúcou UV svetlo (UV LED). Intenzita fluorescencie závisí od množstva kontaminácie zistenej na povrchu v meracom bode, t.j. čím vyššia je fluorescencia, tým viac kontaminácie sa nachádza na povrchu.

 

MERANIE ČISTOTY POVRCHU KOVU

Po výbere profilu zodpovedajúceho špecifickému povrchu spustí operátor meranie pomocou jedného tlačidla. Meranie trvá asi 1 - 10 sekúnd v závislosti od vopred stanoveného rozsahu meraných hodnôt. Kontrola čistoty sa vykonáva najmä v kritických bodoch produktov.

Výsledok merania môže byť zobrazený v percentách alebo v jednotkách fluorescencie RFU a referuje najnižšiu a priemernú čistotu produktu. 100% čistota zodpovedá absolútne čistému povrchu vzhľadom na použitý referenčný povrch pre kalibráciu.

Prevádzkovateľ zariadenia môže uložiť limitné hodnoty do špecifického profilu určeného pre konkrétny povrch. Túto funkciu a nastavenie parametrov je možné vykonať v režime správy meracieho zariadenia.

 

VÝHODY ZARIADENIA CLEANOSPECTOR

 • Vysoká kvalita produktu vďaka riadenému čisteniu
 • Ľahké vyhodnotenie výsledkov čistenia porovnaním čistoty povrchov dielca s referenčným povrchom
 • Detekcia kontaminácie častí rôznej geometrie
 • Výsledkom čistoty je percento (%) alebo RFU
 • Jednoduchá a automatická kalibrácia na čistom referenčnom povrchu
 • Nastavenia variabilných parametrov, napr. množstvo meracích bodov na optimálne prijatie inšpekčnej úlohy
 • K dispozícii je až 255 profilov dielov
 • Dostupné nastavenia správcu a operátora

 

APLIKÁCIE ZARIADENIA CLEANOSPECTOR (MERANIE ČISTOTY PRIEMYSLENÝCH PRODUKTOV)

Hlavným aplikačným poľom zariadenia SITA CleanoSpector je kontrola čistoty produktov. Cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu čistenia. Následné výrobné procesy, ako je náter, lepenie, zváranie a montáž vyžadujú dostatočnú čistotu častí, aby sa dosiahla vysoká kvalita konečného výrobku.

Obrázok ukazuje model hodnotenia použitý na kontrolu čistoty. Dokonale čisté produkty majú čistotu 100% a zodpovedajú čistému povrchu referenčnej časti použitej na kalibráciu. Limitné hodnoty pre dostatočnú čistotu sú určené čistými a zle vyčistenými časťami mimo výrobného procesu. 

 

PRÍKLADY POUŽITIA SITA CLEANOSPECTOR PRE KONTROLU ČISTOTY

 • hriadele piestu automobilu po čistení - najmenšia zvyšková kontaminácia olejov, tukov alebo povrchovo aktívnych látok znižuje pevnosť lepenia pred nanesením ochrannej vrstvy
 • piesty pre hydraulické čerpadlá pred vytvrdnutím - zvyšková kontaminácia má vplyv na kvalitu ocele vo vytvrdzovacej peci
 • rúrky z nehrdzavejúcej ocele pred náterom (konštrukcia vozidla
 • Pred lakovaním alebo lepením - časti prevodovky
 • zvyšky taviaceho činidla na väzných podložkách zo zlata na keramických podkladoch
 • Lekárske nástroje a implantáty pred doručením používateľovi
 • Čistota častí pred vákuovým alebo práškovým ošetrením
 • Ďalšou aplikáciou je regulácia hrúbky vrstvy antikoróznych činidiel, olejov, voskov alebo väzobných činidiel.

MERANIE HRÚBKY VRSTVY:

Voliteľný softvér SITA CleanoLog umožňuje ukladanie referenčnej krivky na meranie hrúbky vrstvy olejov, voskov, činidiel proti korózii a spojovacích materiálov. Vzhľadom k danej skutočnosti je možné ľahké a rýchle meranie hrúbky vrstvy. Prevádzkovateľ zariadenia môže vopred stanoviť hraničného hodnoty pre prijateľnú hrúbku náteru. Zariadenie vysiela signál, ak sú prekročené medzné hodnoty.

 

Všetky špecifické aplikácie sa dajú overiť v našich laboratóriách pre 100 % istotu vhodnosti našich produktov pre Vaše požiadavky.

 

SOFTVÉR 

Windows SITA-ProcessLog umožňuje ľahké ovládanie všetkých funkcií SITA CleanoSpector s počítačom, ako aj pohodlné spravovanie uložených meracích dát.

 

 • Manažment a grafická analýza uložených meracích dát
 • Dokumentácia a hodnotenie charakteristík procesu a výrobkov
 • Jednoduchá príprava správ o meraní
 • Kontrola merania pomocou počítača v laboratóriu
 • Jednoduchá generácia koncentračných kriviek na základe definovaných vzoriek

 

KALIBRÁCIA ZARIADENIA NA MERANIE ČISTOTY KOVOVÉHO POVRCHU

Prevádzkovateľ vyberie nový povrchový profil pre časť alebo skupinu, ktorá má byť kontrolovaná. Kalibrácia SITA Cleano Spector sa vykonáva na absolútne čistom referenčnom povrchu. Referenčný povrch je pripravený a intenzívne čistený v laboratóriu.

FLORESCENČNÁ INTENZITA / RFU

Merací rozsah

(0...100) % / (0...2,000) RFU*

Max. odchýlka

0.5 % of merací rozsah

Napájanie

Hlavný adaptér

5 V/500 mA (USB)

Batéria (Lion, integrovaná)

3.6 V/1,950 mAh

Max. spotreba energie

2.5 W

Exitačná dióda

365 nm, max. 150 mW

Rozhranie, Display, Pamäť

USB rozhranie

Transfer dát, napájanie & dobíjanie

Display

LCD, 128 x 64 Pixel, podsvietený

Pamäť

parameter: meracie parametre / data
255 profilov, 8191 meraní na profil

Okolité podmienky

Teplota okolia (skladovanie / používanie)

(-20...60) °C / (10...40) °C

Akceptovateľné okolité podmienky

rel. vlhkosť < 70 %,
okolitý tlak (300...1,060) hPa

Povrch, Rozmer, Hmotnosť

Povrch

Hliník, IP 51

Rozmery (šxvxh) 129x82x48 mm
Zariadenie100x50x30 mm
Senzor: 530 g

 • Kontrola čistoty kovových častí po obrábaní
 • Kontrola funkčných povrchov po selektívnom vyčistení (laserové čistenie, ultrajemné plazmové čistenie, otryskávanie CO2, ...)
 • Monitorovanie čistoty kovových častí pred laserovým zváraním
 • Po vyčistení automobilové kľukové hriadele, piesty, vačkové hriadele a ojnice.
 • Piesty pre hydraulické čerpadlá pred kalením - zvyšková kontaminácia má vplyv na kvalitu ocele v kaliacej peci
 • Rúry z nehrdzavejúcej ocele pred nanesením povlaku (konštrukcia vozidla)
 • Detekcia zvyškových látok a enkapsulačného materiálu na spojovacích doštičkách pred lepením
 • Povrchová kontrola elektrických kontaktov po odstránení izolačného materiálu
 • Časti puzdra prevodovky pred natieraním alebo lepením
 • Zvyšky tekutých prísad na podložkách so zlatou väzbou na keramických substrátoch
 • Nástroje a implantáty zdravotníckych pomôcok pred ich doručením používateľovi
 • Čistota častí pred vákuovým alebo práškovým lakovaním
 • Hrúbka kontrolnej vrstvy antikoróznych látok, olejov, voskov alebo spojív.
 • Kontrola čistoty tesniacej drážky v hliníkových tlakových odliatkoch pre riadiace jednotky motora (ECU), automatickú riadiacu jednotku jazdy, výkonovú elektroniku pre e-mobilitu a čerpadlá.

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.