RUČNÝ TENZOMETER pro line T15 - meranie povrchového napätia

SITA pro line t15 je všestranný prístroj medzi tlakovými tenzometrami. Meracie zariadenie má celkovú životnosť bubliny od 15 ms do 20 s, ktorá sa používa na meranie dynamického povrchového napätia. 

Na objednávku
Výrobca: SITA
Katalógové číslo: 1103

Na vyžiadanie

Kontaktujte nás

RUČNÝ TENZOMETER PRO LINE T15 - MERANIE POVRCHOVÉHO NAPÄTIA

FLEXIBILNÝ, KOMPAKTNÝ A VŠESTRANNÝ TENZOMETER PRE ANALÝZY A OPTIMALIZÁCIU

 

 

POPIS PRODUKTU

SITA pro line t15 je všestranný prístroj medzi tlakovými tenzometrami. Zariadenie má celkovú životnosť bubliny od 15 ms do 20 s, ktorá sa používa na meranie dynamického povrchového napätia.

Automatický režim analyzuje dynamické správanie povrchového napätia kvapalín obsahujúcich povrchovo aktívne látky. Môžu sa analyzovať charakteristiky zmáčania povrchovo aktívnych kvapalín pričom optimálnu životnosť bublín pre kontrolu koncentrácie môže ľahko určiť operátor.

Jednoduchý režim (single) zabezpečuje rýchle meranie jedinej hodnoty povrchového napätia pri nastavenej životnosti bubliny. Daný merací mód je určený pre spoľahlivé meranie koncentrácie povrchovo aktívnej látky v procesných kvapalinách

Online režim sa používa na nepretržité monitorovanie procesných kvapalín a na určenie teplotnej závislosti povrchového napätia kvapalín.

Merané údaje sa dajú uložiť do tenzometra SITA pro line t15, preniesť do počítača alebo vytlačiť voliteľnou protokolovou tlačiarňou. Softvér SITA-LabSolution realizuje vizuálnu prezentáciu, vyhodnotenie a ďalšie spracovanie nameraných dát.

 

 

 

VÝHODY BUBLIKOVÉHO TENZOMETRA T15:

3 meracie režimy (Single, Auto a Online) prispôsobené rôznym aplikáciám

Jednoduché a priame spustenie merania

Automatické nastavenie životnosti bubliny - bez posunu, bez nutnosti opätovného nastavenia

 

 

PRINCÍP MERANIA POVRCHOVÉHO NAPäTIA

Princíp merania povrchového napätia spočíva v meraní tlaku vzduchu vo vnútri kapiláry, keď sa cez ňu prebubláva vzduch, zatiaľ čo je ponorená do kvapalnej vzorky. Keď sa tlak v kapilárach zvýši, nakoniec sa vytlačia do kvapalnej vzorky, maximálny tlak sa dosiahne, keď je tvar bubliniek pologuľovitý, potom bublina rýchlo rastie a opúšťa kapiláru. Sila pôsobiaca na bublinu je určená povrchovým napätím kvapaliny. Podrobnejšie skúmanie vlastností tekutín je možné dosiahnuť monitorovaním životnosti bublín a mŕtveho času.

Bublikový tenzometer Pro Line T15 umožňuje:

Automatický režim merania - na analýzu dynamického správania povrchového napätia kvapalín obsahujúcich povrchovo aktívnu látku. Môžu sa tiež analyzovať vlastnosti zmáčania povrchovo aktívnych kvapalín a operátor môže ľahko určiť optimálnu životnosť bublín pre kontrolu koncentrácie.

Single-Mode merania - Poskytuje užívateľovi rýchle meranie hodnoty jedného povrchového napätia pri vopred určenej životnosti bubliniek pre spoľahlivú kontrolu koncentrácie povrchovo aktívnej látky v procesných tekutinách.

Online režim merania - Používa sa na nepretržité monitorovanie prevádzkových tekutín a na určovanie teplotnej závislosti povrchového napätia tekutín

 

 

STANOVENIE OPTIMÁLNEJ ŽIVOTNOSTI BUBLINY PRE KONTROLU KONCENTRÁCIE POVRCHOVO AKTÍVNEJ LÁTKY

 Na obrázku je uvedený postup ako určiť optimálnu životnosť bubliny na monitorovanie koncentrácie surfaktantu.

Po meraní dynamického povrchového napätia vzoriek s rôznou koncentráciou povrchovo aktívnej látky v režime AUTO sa optimálna životnosť bubliny zvolí tak, aby bol maximálny rozdiel medzi hodnotami povrchového napätia v sledovanom rozsahu koncentrácií.

 

POVRCHOVÉ NAPäTIE

Merací rozsah

10...100 mN/m (dyn/cm)

Rozlíšenie

0.1 mN/m (dyn/cm)

ŽIVOTNOSŤ BUBLINKY

Kontrolovaný rozsah životnosti bublinky

15 ms...20,000 ms

Rozsah

1 ms

TEPLOTA ROZTOKU

Merací rozsah

0...100 °C

Rozlíšenie

0.1 K

NAPÁJANIE

Hlavný adaptér

100...240 V
47...63 Hz

Integrovaná batéria

3.6 V/1,950 mAh

Spotreba energie

2.5 W max.

ROZHRANIE, PAMäŤ, ROZMERY, HMOTNOSŤ

USB

Transfer dát, napájanie & dobíjanie batérie

Display

124 x 168 Pixel, podsvietený

Pamäť

3 pamäťové jednotky pre Single, Auto a Online meranie

Rozmery (sxvxh)

75 x 168 x 35 mm

Hmotnosť

270 g

AUTOMATICKÝ REŽIM: Automatické skenovanie v dynamickom rozsahu od 15 ms do 20 s

Kinetika povrchovo aktívnych látok

Vlastnosti zmáčanlivosti

Porovnávacia analýza

 

SINGLE-MODE: Jednoduché meranie pre rýchlu kontrolu kvality

Odmasťovanie

Galvanický kúpeľ

Výroba polovodičov

Farby a atramenty

 

ONLINE REŽIM: Analýza časovo závislých efektov

Stabilita vzorky

Vlastnosti rozpúšťania

Závislosť teploty

 

T15 SPOLU S  INTUITÍVNYM SOFTVÉROM SITA LAB-SOLUTION  PONÚKA UŽÍVATEĽOM

 

Pohodlné ukladanie výsledkov a vytváranie užívateľských protokolov

Užívateľsky definované sekvencie pre opakujúce sa meracie a kontrolné úlohy (profily)

Automatické laboratórne meranie a analýza povrchovo aktívnych látok

Kontrolné príslušenstvo pre prípravu a úpravu vzoriek

Stanovenie koncentračných kriviek

 

SOFTVARE

Laboratórna automatizácia s novým softvérom Windows SITA-LabSolution

 • Automatizácia laboratórnych meraní so širokým spektrom príslušenstva na analýzu povrchovo aktívnych zložiek
 • Intuitívne ovládanie zabezpečuje efektívnu prípravu experimentov a hodnotenie výsledkov merania
 • Jednoduchý prístup k všetkým funkciám tenzometra
 • Funkcia hlásenia pre vytváranie protokolov a správ o meraní
 • Analýza teplotného správania procesných chemikálií v režime ONLINE na určenie teplotnej kompenzácie na monitorovanie koncentrácie povrchovo aktívnej látky.
 • Kontinuálne monitorovanie procesu v režime ONLINE pre dokumentáciu vývoja procesu.
 •  Rýchle meranie povrchového napätia

KAPILÁRY

 • Typ I PEEK - jednoduché ručné čistenie pre farby a laky
 • Typ II PEEK - na monitorovanie procesných kvapalín
 • Sklo typu III - pre agresívne kvapaliny
 • Jednorazové kapiláry PTFE - pre špeciálne prípady

OSTATNÉ

 • Inkubovaná platňa s magnetickým miešadlom
 • Dvojitá sklenená nádoba
 • Nerezové nádoby 50 ml - 1 sada = 10 ks.
 • Súprava na ochranu proti kyselinám
 • Ochrana z borosilikátového skla pre teplotnú sondu, sklenený kryt, PE plášť pre hlavu snímača alebo zariadenie
 • Mini nádoby na vzorky - 5 ml
 • Zdroj
 • EURO-zástrčka, zástrčka UK, konektor US

Produkt bol pridaný do zoznamu prianí

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.